REKLAMAČNÍ ŘÁD

POSTUP REKLAMACE
Za kvalitu veškerého prodávaného zboží ručíme a vzhledem k kvalitě našich výrobků jsou reklamace opravdu ojedinělé. Vzhledem k unikátnosti a individualitě každého výrobku je každý výrobek vybaven fotodokumentací stavu při odeslání zákazníkovi, kterou lze zákazníkovi na vyžádání zaslat. V případě, že přesto dojde k poškození vlivem výrobní vady se na nás prosím obraťte okamžitě při zjištění problému, předejdete tak možnosti neuznání reklamace z důvodu "nesprávného použití výrobku".

Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174. Na zboží je poskytována záruční doba 24 (dvacet čtyři) měsíců od převzetí zboží, není-li v dokladu o koupi uvedena delší záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nevhodné ošetření nebo používání výrobku v rozporu se stanoveným účelem. Berte prosím na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové neběží nová záruční doba.  Záruční doba se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tedy např. o dobu po kterou je zboží v opravě, nebo o dobu do zaslání nového zboží (při výměně zboží).

Pokud chce zákazník zboží reklamovat, prosím kontaktujte nás nejprve e-mailem na adrese:info@artesanal.cz ideálně s přiloženou fotografií důvodu reklamace a dohodněte si způsob vyřízen reklamace.  Po obdržení e-mailu s reklamací se Vám ozveme nejpozději do dvou pracovních dnů a v případě oprávněnosti reklamace s Vámi domluvíme jednu z násladujících možností vyřízení reklamace:

  1. výměna za stejný výrobek
  2. odstranění vady opravou (v případě že je to možné)
  3. sleva z kupní ceny v závislosti na typu závady
  4. odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

V případě vracení zboží, musí být zboží v původním obalu, nesmí nést známky použití, nesmí být poškozené a musí být kompletní (včetně příslušenství a dokladu o koupi).

Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese zákazník. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamované zboží posílejte na adresu: Artesanal.cz; Vyšehradská 18; Karlovy Vary; 36001.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel:777171972 nebo emailem na: info@artesanal.cz